Bestuur

Bestuur 2020-07-16T14:52:26+02:00

Het dagelijks bestuur bestaat sinds de oprichting in 2018 uit:

  1. Önder Kandemir
  2. Mustafa Özçelik
  3. Armand Sağ

De bestuursleden worden jaarlijks bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen door alle aanwezige VvITS (met maximaal twee volmachten van andere VvITS per lid). Elke VvITS die al minstens één volledig kalenderjaar VvITS is, kan zich kandidaat stellen of genomineerd worden door de andere VvITS. Bij de stemming geldt dat er een verdeling is van het aantal stemmen op basis van het maandelijks gedoneerde bedrag van de aanwezige of gevolmachtigde VvITS.

De Raad van Toezicht bestaat vanaf de oprichting uit:

  1. Instituut voor Turkse Studies (2018)

Bij VvITS is er een dagelijks bestuur en een Raad van Toezicht. Laatstgenoemde heeft bij de oprichting één Raad van Toezicht-lid op tenure-basis met in de toekomst de taak om dit uit te breiden naar drie tenureleden.