FAQ

FAQ 2020-07-16T14:54:11+02:00

Instituut voor Turkse Studies hanteert een transparante en open houding naar alle geïnteresseerden, en in het bijzonder naar zijn Vrienden (zoals ITS zijn donateurs noemt). Hieronder volgen de meest gestelde vragen en het openhartig antwoord van Instituut voor Turkse Studies.

 1. Met welk doel is Instituut voor Turkse Studies (ITS) opgericht?
 2. Hoe voorziet ITS in zijn voortbestaan?
 3. Waarom zou ik ook moeten bijdragen aan ITS?
 4. Wat voor inspraak krijg ik als VvITS dan binnen ITS?
 5. Welk voordelen heeft mijn bijdrage als VvITS?

Met welk doel is Instituut voor Turkse Studies (ITS) opgericht?
In Nederland is er maar bar weinig objectieve informatie beschikbaar over Turkije[1]. Uit onderzoek van Instituut voor Turkse Studies blijkt dat de voornaamste klacht slaat op het idee dat media een subjectief beeld schetsen over Turkije, Turken en aanverwante onderwerpen, zonder een gedegen tegengeluid wegens een gebrek aan kennis. Dit vaak voorkomend probleem is ontstaan door een gebrek aan onzijdige en objectieve artikelen. Als Instituut voor Turkse Studies (ITS) hebben we ons sinds 2010 ingezet voor een beter, adequater en meer op onderzoek gericht beeld van Turkije. Ook werd er niet geschroomd om maatschappelijke problemen aan te kaarten, zoals het gevoel van ‘tweederangs burger’ dat aanwezig is bij de Turkse minderheid in Nederland (zie het artikel ‘Waarom IS bestrijden maar de PKK niet?’ in Trouw[2]).

Hoe voorziet ITS in zijn voortbestaan?
Instituut voor Turkse Studies doet dit door hulp van buitenaf in de vorm van subsidies, donaties, sponsoren en fondsen. Echter, de basis vormen onze ‘vrienden’. Dit ‘vrienden’-systeem komt vaker voor bij instellingen, onder andere bij musea. In dat geval is er een groep van enkele honderden mensen die elke maand een contributie leveren (minimaal €5,- per maand). Deze binnenkomende geldstroom wordt in zijn geheel besteed aan onderzoeksprojecten van het instituut. In ons geval zorgen ‘Vrienden van ITS’ (VvITS) ervoor dat we een constante stroom hebben om in ieder geval onze werkzaamheden (zoals ons academisch journal, uitgave van nieuwe boeken en begeleiding van studenten) constant te kunnen voortzetten.

Waarom zou ik ook moeten bijdragen aan ITS?
Wat wij nieuwe vrienden bieden, zijn alle jaargangen van ons academisch journal (International Review of Turkish Studies; IRTS[3]) die tot nu toe gepubliceerd zijn. Dit welkomstcadeau krijgt u al bij een maandelijkse bijdrage van minstens €5,-. Normaliter kosten deze journals €25,- per stuk voor universiteitsbibliotheken, u ontvangst dus een welkomstcadeau ter waarde van ruim €250,-. Daarnaast krijgt u als ‘Vriend’ jaarlijks een uitgebreid rapport van de werkzaamheden van het afgelopen jaar en de agenda voorzien van projecten voor het komende jaar zodat u altijd op de hoogte bent van onze activiteiten. Dit is enigszins vergelijkbaar met het hebben van een aandeel in een aandeelhoudersvergadering van een groot multinational. Aangezien wij een ANBI zijn, is uw bijdrage aan ons compleet aftrekbaar (voor de volle 100%) van de belasting. In de meeste gevallen is het zowaar voor 125% of zelfs 150% aftrekbaar[4]. Zo kunt u bij een bedrag van €100,- dat u aan ons overmaakt, €150,- van de belasting aftrekken middels de evidente daaraan verbonden voorwaarden. Kort samengevat zijn er dus drie praktische redenen om lid te worden:

 1. Een welkomstcadeau ter waarde van €250,-;
 2. Inspraak op wat er gaat gebeuren;
 3. Een aantrekkelijk belastingvoordeel.

Wat voor inspraak krijg ik als VvITS dan binnen ITS?
Als Vriend van ITS (VvITS) heeft u inspraak op de vraag aan welke onderzoeksopdrachten Instituut voor Turkse Studies voorrang moeten verlenen, maar ook op dagelijkse werkzaamheden binnen ITS. U wordt als het ware een ‘aandeelhouder’ van het instituut en kunt dus meestemmen over belangrijke beleidsvraagstukken van het instituut. Daarnaast kunt u zich verkiesbaar stellen voor het driekoppig bestuur van VvITS welke weer rechtstreeks contact heeft met het bestuur van ITS.

Welk voordelen heeft mijn bijdrage als VvITS?
Als VvITS zorgt u met uw bijdrage voor verscheidene voordelen waarvan zowel u als het maatschappelijk nut een groot voordeel krijgt. Enkele van die redenen hebben we hier voor u opgesomd in een lijst van de vijftien meest gewaardeerde en gehoorde motieven van VvITS:

 1. Met de bijdrage creëert ITS stageplekken voor MBO-HBO-WO’ers. ITS heeft al 28 stagiaires kunnen aannemen[5];
 2. VvITS krijgen 20% korting op alle boeken, publicaties, diensten etc. van ITS;
 3. Als VvITS kunt u geheel kosteloos een workshop van ongeveer 10 dagen volgen ergens in de Europese Unie;
 4. Als VvITS kunt u een verzoek tot toelichting indienen, alsmede adviezen, voorstellen, eigen inbreng, aanbevelingen en suggesties doorgeven aan ITS;
 5. Nieuwe VvITS-aanmelders krijgen een welkomstcadeau ter waarde van €250,- geheel gratis;
 6. Met de bijdrage verstrekt ITS studiebeurzen aan veelbelovende studenten in Nederland die zich willen specialiseren in Turkse studies;
 7. U krijgt VIP-uitnodigingen voor alle activiteiten van ITS;
 8. U heeft onbeperkt toegang tot gratis koffie en/of thee bij elke activiteit van ITS;
 9. U krijgt elk kwartaal een 3-maandelijks nieuwsbrief met een korte samenvatting van de werkzaamheden van ITS gedurende die maanden;
 10. U krijgt een oproep tot de periodieke AL-vergadering van VvITS waar u in contact kunt treden met het bestuur van ITS ter evaluatie van het afgelopen jaar met mogelijkheid tot feedback op projecten en inspraak op toekomstige projecten van VvITS en ITS;
 11. U kunt op de ALV een verzoek tot toelichting indienen, alsmede adviezen, voorstellen, eigen inbreng, aanbevelingen en suggesties doorgeven aan het ITS-bestuur;
 12. U kunt uzelf verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur van VvITS;
 13. U ontvangt een pasje met lidmaatschapnummer en naam waarop duidelijk vermeld wordt dat u ‘Vriend van ITS’ bent, uw pas wordt jaarlijks vernieuwd in januari (of uiterlijk februari);
 14. U draagt bij aan het realiseren van een gedegen en realistisch beeld over Turkije, Turken en aanverwante onderwerpen;
 15. De VvITS-gift c.q. -donatie is minstens 125% (en in sommige gevallen 150%) aftrekbaar van de belastingdienst. U kunt dus meer aftrekken dan wat u daadwerkelijk heeft gegeven!

Heeft u interesse om ‘Vriend’ van Instituut voor Turkse Studies (VvITS) te worden voor een bedrag van slechts €5,- per maand? Aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met ons voor meer informatie via vvits@turksestudies.org!

____

[1] Onderzoek uitgevoerd door Instituut voor Turkse Studies, na te lezen in ‘Businessplan-basisdocument ITS’ (2010) op pagina’s 58-67

[2] http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3849870/2015/02/12/Waarom-IS-bestrijden-maar-de-PKK-niet.dhtml

[3] http://www.irts-journal.org/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=14

[4] http://www.verderfiscaal.nl/fiscaal.php?page=6

[5] Van de 28 stagiaires waren er 15 van MBO, 2 van HBO, en 11 van WO. Maar liefst 25 van de 28 stagiaires hebben hun stage met succes afgerond bij ITS waarmee het slagingspercentage één van de hoogste van het land is met 89,3% tussen 2011 en 2018.