Vriend van ITS

Vriend van ITS 2019-05-03T20:00:25+02:00

© Instituut voor Turkse Studies, 2017

Als ‘Vriend van het Instituut voor Turkse Studies’ (kortweg: ‘Vriend van ITS’) wordt u automatisch, zonder enige bijkomende kosten, lid van Vereniging Vrienden van Instituut voor Turkse Studies (afgekort tot: ‘Vereniging Vrienden van ITS’ of ‘VvITS’) en krijgt u overeenkomstig onder andere de volgende voordelen aangeboden:

– U krijgt 20% korting op alle boeken, publicaties, diensten etc. van ITS;
– U krijgt voorrang bij alle ITS-conferenties en andere projecten;
– Indien er openstaande stageplekken beschikbaar zijn op ITS, worden zowel u als uw naasten in de gelegenheid gesteld om hierop te solliciteren;
– U of uw naasten kunnen geheel kosteloos profiteren van buitenlandse excursies en workshops;
– U krijgt VIP-uitnodigingen voor alle activiteiten van ITS;
– U heeft onbeperkt toegang tot gratis koffie en/of thee bij elke activiteit van ITS;
– U krijgt elk kwartaal een 3-maandelijks nieuwsbrief met een korte samenvatting van de werkzaamheden van ITS gedurende die maanden;
– U krijgt een oproep tot de periodieke AL-vergadering van VvITS waar u in contact kunt treden met het bestuur van ITS ter evaluatie van het afgelopen jaar met mogelijkheid tot feedback op projecten en inspraak op toekomstige projecten van VvITS en ITS;
– U kunt op de ALV een verzoek tot toelichting indienen, alsmede adviezen, voorstellen, eigen inbreng, aanbevelingen en suggesties doorgeven aan het ITS-bestuur;
– U kunt uzelf verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur van VvITS;
– U ontvangt een pasje met lidmaatschapnummer en naam waarop duidelijk vermeld wordt dat u ‘Vriend van ITS’ bent, uw pas wordt jaarlijks vernieuwd in januari (of uiterlijk februari);
En nog veel meer andere extra’s, aanbiedingen en korting.

Daarnaast kunt u ook nog profiteren van het ANBI-belastingvoordeel.

Alle geldbedragen die als ‘gift’ aan het instituut worden geschonken zijn middels een handig belastingvoordeel fiscaal aftrekbaar te maken. Hierbij is het van belang te weten dat het instituut een officieel erkend ANBI is. Een ANBI (uitgeschreven: ‘Algemeen Nut Beogend Instelling’) moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang en dat is precies wat het instituut doet door haar wetenschappelijk onderzoek aan een breed publiek bekend te maken. Dit is belangrijk voor particulieren en commerciële instellingen die geld willen doneren aan het instituut. Particulieren kunnen voor een maandelijks bedrag naar eigen keus met een minimum van €5,00 (vijf euro), al een ‘Vriend van het Instituut voor Turkse Studies’ worden.

Meer informatie over het ANBI-belastingvoordeel kunt u vinden op: http://www.belastingdienst.nl/particulier/giften/giften-03.html